Stichting 162 / SHM

  Nadat begin Maart 2012 de Gardner motorrevisie was afgesloten was ook de termijn voorbij waarop wij ons tijdelijke verblijf onder de rook van Amsterdam konden gebruiken. De periode Augustus 2011 t/m Februari 2012 is een hele bijzondere geweest voor het project en zijn vrijwilligers. Na een langzame start kwam tegen het eind van 2011 er vaart in de herbouw van de NS 162. Adequate hulp en kennis van zaken maakten dat in hoog tempo de puzzelstukjes in elkaar vielen. U heeft dat op de Blog steeds kunnen volgen.

  Het stichtingsbestuur heeft al in een vroeg stadium gekeken en geinformeerd waar in Nederland de werkzaamheden aan de NS 162 en, in een later stadium, de CHAW goederenwagen, zouden kunnen voort worden gezet. Het feit dat de NS 162 een Fries verleden heeft en ook op een lokaalspoor gereden heeft gaf bijna direct aan dat de Museumstoomtram Hoorn Medemblik de meest geschikte plek zou zijn voor de NS 162. Zij hebben beide zaken voorhanden. Bij eerdere informele gesprekken met directieleden en de chef werkplaats van de SHM werd reeds kenbaar gemaakt dat  men grote belangstelling had voor het NS 162 project. Hoewel de locomotief van een iets latere datum is dan het, door de SHM gehanteerde tijdsbeeld van 1925, vond men toch dat door de vormgeving en historie van de locomotief heel goed zou passen op de museumspoorlijn. Zodoende werden er in 2011 intentiegesprekken gevoerd en  deed de SHM gelijktijdig het aanbod om medio 2012 naar Hoorn te verhuizen.

  Aldus geschiedde eind 2011 met het goederenmaterieel en op 8 maart 2012 verhuisde de NS 162 zelf naar Hoorn over de snelweg. Naast de foto is er op Youtube ook een filmpje te zien, klik hier voor de korte filmimpressie.

  NS 162 op transport

  NS 162 op transport naar Hoorn foto Rob van Ee

  Voor zowel de SHM en de Stichting 162 breekt er een nieuw tijdperk aan want opeens is daar een ploeg van 10 man extra aanwezig + het nodige aan materieel. De Stichting 162 is echter zeer blij met het feit dat de SHM de NS 162 en zijn vrijwilligers onderdak wil verlenen. Want wat wel blijft is de zelfstandigheid van de Stichting 162. De NS 162 blijft daarbij eigendom van de Stichting 162. De SHM biedt naast onderdak in, op aanvraag ook technische expertise.

  Per 1 mei 2017 hebben wij Hoorn op verzoek weer verlaten en zijn wij voor kortere of langere perioden te vinden bij andere normaalspoor museumlijnen in het land. Bekijk onze Blog pagina voor de laatste stand van zaken en standplaats van de NS 162 / WD 33.