Blog 7-3-2014

    Restaureren is 1 maar behouden is 2. Daarom is vandaag onze loc getaxeerd door dhr. Wolters van Troostwijk Taxaties. Dit hebben wij gemeend te moeten doen om aan te kunnen tonen in voorkomende gevallen wat de loc waard is. Daarbij moet gedacht worden aan schade in enige vorm die de loc wordt toegebracht, zoals brand- of aanrijdingsschade. Zelf hebben wij een waardeberekening losgelaten op wat de loc in deze gerestaureerde staat gekost heeft en als wij daar de manuren in mee zouden nemen dan komt daar een bedrag uit de € 500.000,- ruim overstijgt. De taxatiewaarde zal lager komen te liggen en in principe de directe investeringen zoals er zijn, materialen en geld, dekken. De taxatie zelf kost uiteraard ook geld. Mocht u ons willen sponsoren of de taxatiekosten voor uw rekening dan hopen wij dat u met de voorzitter contact op wilt nemen op het emailadres voorzitter@stichting162.nl Alle beetjes helpen ! Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

    taxatie

    Comments are closed.