Blog 8-6-2013

    Achter de schermen wordt er, zoals eerder gemeld in deze Blog, druk gewerkt aan de opbouw van de treinleiding voedingsinstallatie. In de zoektocht in onze voorraad naar onderdelen voor dit systeem vonden wij  nog een reserve reduceerklep. Het huidige exemplaar dat onder de loc hangt en de druk voor de bediening van de versnellingsbak en omkeerinrichting regelt, heeft kleine lekkages, hetgeen niet wenselijk is. Eerder pogingen om deze lekkages te verhelpen mochten niet baten.  Zodoende wordt onderwijl door één van onze mensen het gevonden exemplaar gereviseerd. Met de plaatsing van deze klep zal ook de betrouwbaarheid van de loc ook vwb de bediening verder gegarandeerd kunnen worden.

    Reduceerklep

    Comments are closed.