Blog 8-9-2012

    Remmen is essentieel bij een trein en daarom dient de passing en vooral de aanslag van de remblokken op de wielen exact te zijn. Het remwerk van de WD 33 / NS 162 is grotendeels nieuw. Daarnaast zijn diverse delen, zoals de trekstangen, afkomstig van verschillende locs. Om dat geheel te smeden tot een goed werkend remwerk vergt de nodige moeite. Vandaag is de hele dag gewerkt aan het pasmaken van dit remwerk. Het resulteerde uiteindelijk in het doorslijpen van beider trekstangen, het verwijderen van enige lengte en het weer gedegen vast lassen van de trekstangeinden. We mogen concluderen dat alles nu pas is. Hulde aan de ploeg die tijdens deze warme dag dit zware klusje uitvooerde.

    NS 162 lassen van de trekstangen

    Comments are closed.