Blog 24-5-2018

    USATC wordt in het legergroen gezet

    Wie wil ons steunen ????

    Wij kregen een mooie aanbieding om via een relatie de juiste legergroene verf aan te schaffen. In 1943 en 1944 was US Hillhorst Green de kleur die men hanteerde. Deze tweecomponenten verf de USATC goederenwagenvoor konden wij nu kopen voor een bedrag van € 500,-. Wij hebben gemeend dit aanbod niet voorbij te moeten laten gaan en hebben het dus gekocht. Omdat dit voor ons een flink bedrag is hopen wij op een gulle gift van 1 of meerdere website volgers. Uiteraard zal de gulle gever(s) uiteindelijk vermeld worden op een sponsor plaquette (vermits het bedrag tenminste € 250,- bedraagt). Deze plaquette komt in de wagen bij de tentoonstelling/uitleg te hangen die het verhaal zal gaan vertellen over de USATC wagenbouw. Een bijdrage in welke grootte dan ook kan overgemaakt worden op onze bankrekening NL 35 INGB 0005077728 tnv Stichting 162 te Utrecht. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

     

    Comments are closed.